hou van de dieren

bonobo

bonobo

 

leefgebied

Bonobo's leven uitsluitend in het woud ten zuiden van de Kongostroom in Congo.

Door hun beperkt leefgebied, de onstabiele situatie in het land, legale en illegale houtkap en stroperij zijn ze de meest

bedreigde mensapensoort.

gedrag

Zoals uitgelegd in het meest bekende boek over bonobo's, van de Nederlandse bioloog Frans de Waal samen met de

Nederlandse fotograaf Frans Lanting, verschillen bonobo's en chimpansees enorm in gedrag.

Een duidelijk verschil is dat bonobo's minder geneigd zijn tot geweld dan chimpansees.

Geweld onder bonobo's komt voor, maar het is veel minder gebruikelijk en vrijwel altijd ook minder serieus.

Daarentegen is seks bij bonobo's een veel voorkomend verschijnsel met een grote sociale functie.

Het heeft tot de jaren zeventig geduurd voor het gedrag van bonobo's in de natuur werd bestudeerd.

Na de onafhankelijkheid van Belgiƫ was Congo politiek erg onrustig, wat het tot een weinig geliefd onderzoeksgebied maakte.

Bovendien realiseerde men zich pas dat het gedrag van bonobo's en chimpansees sterk verschilde toen de eerste

onderzoeksresultaten binnenkwamen.

Tegenwoordig worden bonobo's op een aantal plaatsen in Congo langdurig geobserveerd.


Voedsel

Het belangrijkste voedsel van bonobo's bestaat uit fruit. Daarnaast eten ze ook een bepaalde soort van bodemplanten, bij

onderzoekers bekend als THV (terrestrial herbaceous vegetation).

Dierlijk voedsel wordt gegeten maar niet in grote hoeveelheden, ongeveer 1% van het totaal.

 Intelligentie

Bonobo's zijn zeer intelligent net als de andere mensapen.

Bij andere dieren, zoals walvissen, dolfijnen en olifanten is het moeilijker om de intelligentie vast te stellen.

In gevangenschap hebben Bonobo's grote vermogens tot het gebruik van werktuigen en het leren van taal.

Opvallend is dat er in vergelijking met chimpansees weinig voorbeelden zijn van gebruik van werktuigen in de vrije natuur.

Ook geven bonobo's er in gevangenschap blijk van zich in de positie van een ander te kunnen verplaatsen.

 Voortplanting

Na een draagtijd van 8 maanden zoogt de moeder haar jong nog tot 3 jaar.

Zelfs daarna blijven moeder en jong vaak nog wel een jaar of twee bij elkaar.

Tussen 2 geboorten verstrijken ook ongeveer 5 jaar.